Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

Tesa

Tesa Masking Tape - 1/2"

£1.99

Tesa

Tesa Masking Tape - 1/2"

£1.99

Back Soon
Tesa Masking Tape - 1/2 Art Materials

Tesa Logo

Tesa masking tape is perfect for achieving sharp colour edges when painting or for stretching watercolour paper.

Tesa Masking Tape - 1/2" | Art Department Stoke